de straat als kunst
Hotel 'de Minstreel'

Scheveningen 2002