kunst van de straat
Hotel 'de Minstreel'

Scheveningen 2002